Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat  stara się doprowadzić do nowelizacji przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Chodzi o pełniejsze zagwarantowanie praw osób umieszczanych w szpitalach psychiatrycznych. Za kwestię o pierwszorzędnym znaczeniu uważa wprowadzenie obowiązku ustanawiania pełnomocnika z urzędu dla osoby, wobec której złożono wniosek o umieszczenie w szpitalu bez jej zgody.

Odpowiedź, jaką Minister Zdrowia udzielił na ostatnie wystąpienie Rzecznika, napawa optymizmem, że wieloletnie Rzecznika zakończą się powodzeniem.

Prace nad projektem nowelizacji są na ukończeniu i Minister Zdrowia "dokłada wszelkich starań, by przygotowywany projekt [...] zawierał wszelkie niezbędne przepisy, umożliwiające wdrożenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przepisy zwiększające gwarancję ochrony praw osób objętych reżimem prawnym ustawy".

Rzecznik będzie śledził dalszy przebieg prac legislacyjnych.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-07-14 14:50:33
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data: 2020-02-18 10:10:58
Operator: Anna Kabulska