Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wystąpienie RPO ws. składu Polskiej Rady Języka Migowego

Data:

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej udzielił odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niepowołania osób głuchych w skład Polskiej Rady Języka Migowego. Minister poinformował, że przy ocenie kandydatów brane było pod uwagę doświadczenie przydatne w pracach Rady. W ocenie MPiPS, z dokumentów nie wynikało, żeby osoby niesłyszące, których zgłoszenia spełniały wymogi formalne, takie doświadczenie posiadały. Obecnie w skład Rady wchodzą dwie osoby niesłyszące.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP