Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego skargi Grzelak przeciwko Polsce

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP