Odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Data:

Odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz wręczyła nominacje 17 członkom Komisji i poinformowała o kierunkach działań Biura RPO. W trakcie dyskusji omówiono plan prac Rady na najbliższy rok oraz zastanawiano się jak skutecznie chronić prawa osób starszych w naszym kraju w szczególności w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania.

Członkowie Komisji Eksperckiej ds. Osób Starszych przy RPO:

1. prof. Piotr Błędowski
2. Wiesława Borczyk
3. dr Jarosław Derejczyk
4. Krzysztof Głomb
5. prof. Stanisława Golinowska
6. prof. Jerzy Hausner
7. prof. Barbara Mikołajczyk
8. Jarosław Mojsiejuk
9. Grażyna Staniszewska
10. prof. Barbara Szatur - Jaworska
11. Hanna Szczeblewska
12. prof. Gertruda Uścińska
13. Barbara Imiołczyk
14. Dorota Bieniasz
15. Magdalena Kuruś
16. Grzegorz Matejczuk
17. Ewa Tułodziecka-Czapska
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2013-01-11 14:22:21
Osoba udostępniająca: AnetaKosz

Zobacz także