Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obywatele skarżą się na nieoznakowane fotoradary rejestrujące przejazd na czerwonym świele. RPO pyta ministra infrastruktury

Data:
  • Obywatele skarżą się, że stacjonarne fotoradary rejestrujące przejazd na czerwonym świetle nie są oznakowane
  • Jest tak dlatego, że od 2015 r. nie powstały przepisy regulujące sprawę tych fotoradarów
  • Rzecznik Praw Obywatelskich spytał ministra Andrzeja Adamczyka, kiedy to nastąpi

Ludzie skarżą się Rzecznikowi, że dostają mandaty za przejazd na czerwonym świetle na podstawie wskazania fotoradaru, mimo że nie ma do tego podstawy prawnej. Od trzech lat, czyli od zmiany przepisów o fotoradarach, do ustawy nie wydano rozporządzenia. Chodzi o rozporządzenie do art. 129h ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, w którym minister ma obowiązek określić warunki: 

  • lokalizacji radaru, 
  • sposobu jego oznakowania (ma być prewencyjnie oznaczony i widoczny)
  • sposobu, w jaki mierzy on zachowanie pojazdu 

Takie rozporządzenie już kiedyś było. Ale kiedy w 2015 r. zmieniono przepisy, odbierając straży gminnej prawo do stawiania fotoradarów (ma je dziś tylko Inspekcja Transportu Drogowego), rozporządzenie to[1] zostało uchylone.

Nie było to zresztą rozporządzenie doskonałe: nie określało dokładnego sposobu uprzedzania kierowców o fotoradarach. Sama ustawa tego nie robi: nie różnicuje zaś sposobu oznakowania stacjonarnych fotoradarów w zależności od tego, czy rejestrują przekraczanie prędkości, czy przejazd na czerwonym świetle. 

W  czerwcu 2016 r. w serwisie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia. W uzasadnieniu do niego napisane było, że konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie porządku prawnego o te przepisy. Odbyły się konsultacje publiczne (uwagi należało składać do 8 lipca 2016 r.). Innych śladów prac nad projektem w serwisie RCL nie ma.

Z tego powodu Adam Bodnar prosi ministra Adamczyka o wskazanie, kiedy zostaną wydane odpowiednie przepisy wykonawcze.

II.510.346.2018
[1] rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk