Obywatel Białorusi zatrzymany. Interweniowała zastępczyni RPO Hanna Machińska

Data:
  • Student UW - obywatel Białorusi, który był tam wcześniej aresztowany i należał do opozycji - został 12 września 2021 r. zatrzymany w Warszawie
  • Podstawą była tzw. „czerwona nota” Interpolu
  • W sprawie interweniowała zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska. 13 września został on zwolniony

Student ten przebywał legalnie w Polsce od listopada 2020 r. na podstawie wizy humanitarnej; jest objęty tzw. Programem Kalinowskiego.

Zatrzymania dokonano 12 września w nocy w mieszkaniu. W godzinach południowych 13 września został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator nie zastosował tymczasowego aresztu wobec zatrzymanego.

Interwencja zastępczyni RPO miała na celu sprawdzenie sytuacji ,w jakiej znajduje się zatrzymany oraz ocenę przestrzegania gwarancji antytorturowych. Hanna Machińska rozmawiała z zatrzymanym oraz z prokuratorem. Zwróciła uwagę na zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, co stanowi potwierdzenie obserwacji KMPT o rutynowym stosowaniu tego środka.

Zatrzymanie wywołało ogromne poruszenie i niepokój  w środowisku białoruskich opozycjonistów.

Należy podkreślić brak dogłębnej analizy przesłanek procesowych, która powinna towarzyszyć każdorazowemu zastosowaniu „czerwonej noty”.

 

Autor informacji: Zastępczyni RPO Hanna Machińska
Data publikacji: 2021-09-14 11:30:44
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-15 09:47:03
Operator: Łukasz Starzewski