Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O tym, jak pomagać ofiarom przemocy domowej. Szkolenie Koalicji Infolinii

Data:

- W jednym ze znanych teleturniejów doskonale widać, jak ważną rolę odgrywa telefon do przyjaciela. Państwo są właśnie takim telefonem do przyjaciela, pomagacie obywatelom nawet w najtrudniejszych sytuacjach – powiedział zastępca RPO Krzysztof Olkowicz otwierając kolejne z cyklu szkoleń w ramach Koalicji Infolinii.

W koalicji zrzeszeni są przedstawiciele infolinii i telefonów pomocowych m.in urzędów takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Finansowy, UOKIK, ale także fundacji i organizacji pozarządowych np. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Praw Kobiet, czy Fundacji Itaka. Koalicja powstała z inicjatywy RPO poprzedniej kadencji Ireny Lipowicz. Rzecznik Adam Bodnar zaprosił do współpracy także stowarzyszenia i fundacje, które pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom np. Fundację Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, stowarzyszenia pomagające osobom uzależnionym od narkotyków, czy hazardu.

Przedstawiciele tych organizacji spotykają się co kilka miesięcy, by wymieniać się doświadczeniami, poznawać specyfikę i zakres działania innych infolinii, zdobywać wiedzę, o tym kto i jak może pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu.  Szkolenia są bezpłatne i najczęściej odbywają w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Spotkanie, które odbyło się 6 czerwca dotyczyło przemocy w rodzinie. Przeprowadziły je przedstawicielki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia": Monika Lakowska, Małgorzata Wincenciak i  Małgorzata Kulka. Przedstawiły historię placówki i zakres jej działania. Opowiedziały o tym, jak wygląda praca z ofiarą przemocy w rodzinie. 35 proc. telefonów odbieranych przez konsultantów Niebieskiej Linii to właśnie prośby o pomoc od ofiar przemocy. Często zgłaszają się także świadkowie przemocy – to 21 proc. spraw. Co ciekawe, na przestrzeni lat zmieniło się podejście Polaków do tego problemu. Kiedyś dzwonili i mówili: zróbcie coś. Dziś sami zaczynają pytać, jak mogą pomóc. To bardzo ważne, bo brak reakcji na przemoc powoduje, że sprawca czuje się bezkarnie. Warto jednak zauważyć, że coraz częściej o swoim problemie chcą rozmawiać także sami sprawcy przemocy.

Od tego roku rozmowy przeprowadzane są również za pomocą komunikatora internetowego Skype. Porady i informacje są udzielane również drogą mailową. Ten sposób komunikacji wybierają najczęściej  młodzi ludzie, mężczyźni będący ofiarami przemocy, osoby, dla których bezpośrednia rozmowa jest zbyt trudna. Czasami mail jest już pierwszym krokiem do przerwania przemocy. Natomiast najwięcej osób dzwoniących pod numer Niebieskiej Linii to mieszkańcy małych miast.

Uczestnicy szkolenia analizowali m.in. zanonimizowane zgłoszenia, które trafiają do Niebieskiej Linii. Wspólnie zastanawiali się, jakie działania należałoby podjąć, w jaki sposób wesprzeć ofiarę, kogo prosić o interwencję. – Przemoc odbiera moc – mówiły przedstawicielki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Podkreślały, że w sytuacjach przemocy w domu nie ma jednego skutecznego algorytmu pomocy ze względu na wpływ wielu czynników i indywidualne uwarunkowania.

W marcu siedzibę Niebieskiej Linii odwiedziła zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek. Zobaczyła, w jakich warunkach pracują konsultanci, dowiedziała się co zmieniło się w związku z rozpoczęciem działalności całodobowego telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie. O tym, jak wyglądała ta wizyta można przeczytać tutaj. Tam też znajdują się wszystkie informacje kontaktowe. Do siedziby Niebieskiej Linii wybiorą się również pracownicy Biura RPO, którzy przyjmują skargi od obywateli.  

- To co Państwo robicie na co dzień jest fantastyczne i zasługuje na uznanie, ale trzeba pamiętać, że potrzebne jest też wsparcie ze strony władz – stworzenie całego systemu i kompleksowych mechanizmów pomocy – podkreślał zastępca RPO.  – Rzecznik Praw Obywatelskich jest barometrem problemów społecznych, co roku otrzymuje ok. 50 tys. skarg. Ale Państwo także otrzymujecie sygnały od obywateli, z bliska widzicie co jeszcze należałoby zmienić. To dlatego współpraca z Państwem jest dla nas tak ważna – dodał Krzysztof Olkowicz.

Współpraca w ramach Koalicji Infolinii to nie tylko wspólne szkolenia. Od pewnego czasu w Warszawie organizowane są także wydarzenia, podczas których obywatele mogą zapoznać się z ofertami poszczególnych infolinii i telefonów pomocowych. Takie spotkania odbyły się w grudniu 2015 roku w Senacie oraz we wrześniu 2016 roku na Polach Mokotowskich.

Biuro RPO wydało także Informator Koalicji Infolinii zawierający informacje o partnerach, zakresie działalności i możliwościach kontaktu. Najnowsze, uzupełnione wydanie jest dostępne pod adresem:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informator-o-infoliniach-telefonach-i-organizacjach-pomocowych

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk