Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NSA ws. świadczeń z tytułu urodzenia dziecka

Data:

19 stycznia br. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, a tym samym podzielił stanowisko przedstawione w tych sprawach przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwsza z nich dotyczyła dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (sygn. I OSK 2242/13), natomiast druga przyznania jednorazowej zapomogi (sygn. I OSK 2262/13).

W obu przypadkach NSA uznał, że wykładnia przepisów powinna gwarantować możliwość korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu urodzenia dziecka kobietom, które z niezawinionych przez siebie przyczyn nie były w stanie poddać się opiece medycznej przed upływem 10 tygodnia ciąży, ale zostały nią objęte w okresie późniejszym, aż do dnia porodu.

 

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP