Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NSA ws. odszkodowania za nieruchomość drogową

Data:

 

24 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich (sygn. I OSK 1487/13) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15 marca 2013 r. Tym samym NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. 


Skarga dotyczyła decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość drogową przejętą na rzecz powiatu myślenickiego, ze względu na niezłożenie przez jej współwłaściciela wniosku o rekompensatę w ustawowo określonym terminie.

NSA podzielił stanowisko Rzecznika i uznał, że wykładnia przepisów, która pozbawia w ten sposób prawa do odszkodowania jest nie do pogodzenia z zasadą prokonstytucyjnej interpretacji przepisów.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP