Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NSA ws. obowiązku gminy zapewnienia dojazdu do szkół

Data:

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Dziecka dotyczący interpretacji art. 14a ust. 2 i 3 oraz art. 17 ustawy o systemie oświaty. Do postępowania w tej sprawie przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

NSA częściowo przychylił się do stanowiska RPO i podjął uchwałę, zgodnie z którą przepisy ustawy o systemie oświaty regulujące obowiązek gminy zapewnienia dzieciom dojazdu do szkoły i przedszkola pozwalają na realizację tego obowiązku przez wyznaczenie punktów zbiorczych (przystanków) oddalonych od miejsca zamieszkania uczniów o mniej niż maksymalne odległości wynikające z 17 ust. 2 ustawy. Odległości te wynoszą 3 km w przypadku dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i uczniów klas I-III oraz 4 km w przypadku uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.

Oznacza to, że gmina nie ma obowiązku zapewnienia dojazdu bezpośrednio spod domu do szkoły i ze szkoły bezpośrednio pod dom ucznia. NSA stwierdził jednak, że rozbieżności w orzecznictwie dotyczą wyłącznie art. 17 ustawy, w związku z czym orzekanie co do art. 14a ustawy zostało uznane za niedopuszczalne (sygn. akt I OPS 3/13).

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP