Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NSA przychylił się do wniosku RPO

Data:

 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę dotyczącą opłaty za brak sieci recyklingowej w 2006 r., wynikającej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu. W przedstawionym stanowisku wnosił o oddalenie skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Sąd uwzględnił wniosek Rzecznika i oddalił skargę kasacyjną GIOŚ.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP