Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niepełnosprawny Julek chciał pójść do przedszkola… [art. 7 – Niepełnosprawne dzieci, art. 24 – Edukacja]*

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich podjęła z urzędu sprawę 3-letniego niepełnosprawnego chłopca, któremu odmówiono miejsca w publicznym przedszkolu, tłumacząc to niepełną dokumentacją i brakiem oddziałów integracyjnych.

Na 20 miejsc w przedszkolu było ponad pięć razy więcej chętnych. Według przepisów niepełnosprawne dziecko powinno być przyjęte do publicznej placówki w pierwszej kolejności. Prawnicy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, która pomaga osobom niepełnosprawnym uważają, że przedszkole nie przestrzega postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Spór między rodzicami chłopca a przedszkolem ma rozstrzygnąć sąd administracyjny. Rzecznik wystosowała pismo do wójta gminy z prośbą u udzielenie wyjaśnień.

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk