Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niejasne warunki udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – Minister zapowiada zmiany

Data:
Tagi: mieszkanie

Warunki udzielania 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nadal są niejasne. Dzieje się tak, ponieważ ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera definicji „dochodu miesięcznego”. Nie precyzuje też, z jakiego okresu dochód ma być brany pod uwagę przy udzielaniu bonifikaty. Rzecznik zwrócił się w sprawie tego problemu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

W odpowiedzi Minister poinformował, że do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zakłada on m.in. zdefiniowanie pojęcia dochodu miesięcznego poprzez odwołanie się do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ma również na celu realizację zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących wyeliminowania występowania pomocy publicznej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu na rzecz przedsiębiorców w Polsce.

Aktualnie trwają uzgodnienia propozycji zmian przepisów z Komisją Europejską.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP