Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko od starszego radcy do głównego specjalisty w Zespole ds. Równego Traktowania, Wydział Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
Tagi: bip

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 28 sierpnia 2017 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki