Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Na co idą pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. RPO ponawia pytania do Zbigniewa Ziobry

Data:
  • Minister Sprawiedliwości nie odpowiedział na wątpliwości RPO w sprawie wsparcia Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej dla m.in. Fundacji Lux Veritatis, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i CBA
  • Celem Funduszu jest pomoc pokrzywdzonym przestępstwami, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarna
  • Rzecznik ponawia pytania do ministra Zbigniewa Ziobry

O szczegóły działania Funduszu Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał ministra 7 maja 2018 r. - dotychczas nie otrzymał odpowiedzi.

W 2017 r. Minister Sprawiedliwości dostał prawo określenia w rozporządzeniu „szczegółowych zadań, na które przeznaczane są środki Funduszu”. Teoretycznie daje to ministrowi dużo swobody – ale Fundusz nadal pozostaje „państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną” (art. 43 ust 2 Kodeksu karnego wykonawczego).

Niezależnie więc od tego, że minister dodał w rozporządzeniu wykonawczym, że z Funduszu można finansować np. roboty budowlane i zakup urządzeń, to nie może tu w grę wchodzić każdy remont i każdy zakup – ale to, co ma związek z zadaniami samego Funduszu Postpenitencjarnego.

Czym zatem wykazały się instytucje i organizacje, które minister wsparł w ramach Funduszu? Jaki związek miała ich działalność z przeciwdziałaniem przestępczości?

Jedyną informacją w tej sprawie są dotychczas doniesienia medialne i cząstkowe informacje samego resortu sprawiedliwości, że środki z Funduszu przeznaczane są m.in. na „modernizację zaplecza sportowo-rekreacyjnego” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, wsparcie dla fundacji Lux Veritatis i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (na co resort zamierzał przeznaczyć ponad 100 milionów zł),  czy też na ustawową działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego

II.518.3.2018

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski