Biuletyn Informacji Publicznej RPO

MSWiA informuje, że Sejm zainteresowany jest debatą o zasadach zmiany granic gmin

Data:

Na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu 13 września. na której została przyjęta informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny regulacji prawnych dotyczących zmian granic, przewodniczący Komisji zainicjował dyskusję o ewentualnych zmianach w obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do zmian granic gmin oraz zaprosił do współpracy i przedkładania propozycji – informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek.

Przewodniczący podniósł także, iż wskazana tematyka stanowi przedmiot zainteresowania strony samorządowej, w tym Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP - których przedstawiciele byli obecni na niniejszym posiedzeniu.

Ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji została potwierdzona gotowość udziału w dyskusji na temat ewentualnych zmian w omawianych przepisach prawa – pisze min. Chwałek.

Jest to odpowiedź MSWiA w związku z pismami RPO (V.604.31.2015) dotyczącymi problemu, jaki wynikł z powodu z powodu poszerzania granic Opola kosztem sąsiednich gmin.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-11-28 10:38:50
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk