Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Zdrowia o zaprzestaniu finansowania procedury in vitro

Data:
Tagi: in vitro

19 stycznia 2016 r. RPO ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia w sprawie zapowiedzi zaprzestania refundacji procedury in vitro. W ocenie Rzecznika, taka decyzja będzie oznaczać pozbawienie skuteczności ustawy o leczeniu niepłodności. Tymczasem zapewnienie jej wykonywania jest obowiązkiem konstytucyjnym Rady Ministrów. Ustawa o leczeniu niepłodności w sposób wystarczający gwarantuje stosowanie również innych niż in vitro metod leczenia niepłodności. Należy mieć jednak na uwadze, że metoda in vitro w wielu przypadkach jest jedyną skuteczną metodą leczenia niepłodności.

W odpowiedzi Minister wskazał, że dalsze niefinansowanie procedury in vitro z budżetu państwa nie jest równoznaczne z pozbawieniem skuteczności ustawy o leczeniu niepłodności. Podkreślił, że przedmiot tej ustawy określony w art. 1 nie obejmuje finansowania wskazanej procedury ze środków publicznych. Zatem brak jest jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że zaprzestanie jej finansowania będzie pozostawać w sprzeczności z zadaniem Rady Ministrów polegającym na wykonywaniu ustaw.

W ocenie Ministra, problem związany z niepłodnością może być skutecznie rozwiązany w odniesieniu do wielu rodzin przez zastosowanie kompleksowych działań, skupiających się przede wszystkim na diagnostyce przyczyn niepłodności i ich leczeniu.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP