Minister Sprawiedliwości nadal zastanawia się nad losem sędzi z Myśliborza, ale zapewnia, że nie chce wywołać u innych sędziów „efektu mrożącego”

Data:
  • Minister Sprawiedliwości jeszcze nie zdecydował, czy odwoła sędzię Alicję Karpus-Rutkowskiej z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu
  • Odwołaniu sprzeciwia się nowa Krajowa Rada Sądownictwa, kolegium samego sądu. Dymisji sprzeciwiają się także władze sądów ze Szczecina i okolicy, w tym wszyscy sędziowie i prezes sądu w Myśliborzu.

Przewinienia sędzi miały  polegać na odmowie  aresztowania uczestnika Strajku Kobiet, który w trakcie manifestacji uderzył księdza, a  okazał się zakażonym koronawirusem. Ponadto wiceprezeska miała odmówić otwarcia  sądu w nocy, by prokurator mógł złożyć wniosek o areszt.

Odpowiadająca na pytanie RPO w tej sprawie – zadane w lutym 2021 r. - wiceministra sprawiedliwości Katarzyna Frydrych stwierdza w piśmie z 12 maja, że Minister Sprawiedliwości ma prawo odwoływać prezesów i wiceprezesów sądu, a celem tego uprawnienia nie jest wywołanie „>>efektu mrożącego<< na sędziach. Stanowi narzędzie przysługujące organowi nadzoru, służące możliwości zapewnienia właściwego funkcjonowania sądownictwa powszechnego w wymiarze administracyjnym.

Sprzeciw KRS byłby dla ministra wiążący, gdyby przeciw odwołaniu sędzi opowiedziało się 13 członków (2/3 głosów), a na nie głosowało tylko 11.

„Natomiast ocena przedstawionych sędzi zarzutów dyscyplinarnych pozostaje w kompetencji organów postępowania dyscyplinarnego, tj. rzecznika lub zastępcy rzecznika dyscyplinarnego (na etapie postępowania przedsądowego). W wypadku skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, decyzje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej podejmują sądy dyscyplinarne wymienione w art. 110 u.s.p. Organy postępowania dyscyplinarnego są niezależne od Ministra Sprawiedliwości, tj. niezwiązane z Ministrem organizacyjnie ani służbowo. Minister Sprawiedliwości nie ma wpływu na podejmowane przez nie decyzje procesowe.

VII.510.4.2021

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-05-12 13:02:51
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk