Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister klimatu: ograniczenia na używanie sprzętu nagłaśniającego w miejscach publicznych są nam naprawdę potrzebne

Data:
  • Muzyk poskarżył się Rzecznikowi na przepisy Prawa o ochronie środowiska nakładające ograniczenia na używanie sprzętu nagłaśniającego w miejscach publicznych.
  • Jego zdaniem należałoby je poprawić przez wskazanie, jakich poziomów hałasu nie powinno się przekraczać.
  • Minister Klimatu odpowiada jednak, że taka zmiana byłaby niebezpieczna, bo trudno byłoby ustalać, czy doszło do przekroczenia norm. Celem przepisu jest stworzenie generalnej, ale jednocześnie stosunkowo łatwej do wyegzekwowania w warunkach „ulicznych” reguły zakazującej emisji uciążliwego hałasu.

Art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska zabrania używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – wyjaśnia nowy minister klimatu Michał Kurtyka w pierwszym swoim piśmie do RPO.

W kwietniu Rzecznik przekazał do ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska pismo obywatela, który skarży się, że jako muzyk nie może używać sprzętu nagłaśniającego w miejscach publicznych.

Minister tłumaczy, że zakaz dotyczy nie tylko muzyków, ale każdego, kto chciałby używać sprzętu nagłaśniającego – organizatorów rozrywki, akcji marketingowych, kurantów. Przepis ma głęboki sens, bo musimy się chronić przed hałasem ze wzmacniaczy. Z względu na specyfikę tego źródła hałasu jego poziomu nie da się skontrolować, bo natężenie dźwięku może się zmieniać, więc do pomiaru potrzebny byłby specjalistyczny sprzęt.

Zakaz zaś nie jest całkowity – można używać urządzeń nagłaśniających, ale poza publicznie dostępnym terenem miasta, terenem zabudowanym lub terenem przeznaczonym na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. A nawet na tych chronionych obszarach wzmacniaczy można używać w czasie okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu.

VII.715.17.2019

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-12-04 17:04:27
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk