Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzyrzecz, Gorzów Wlkp, Słubice, Zielona Góra, Żagań i Wschowa - spotkania RPO Adama Bodnara 6-9 czerwca

Data:
,

Dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkania konsultacyjne w województwie lubuskim w dniach 6 – 9 czerwca 2016 r.

Spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich będą okazją do przedstawienia najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie lubuskim, a także do wspólnego poszukania najlepszych rozwiązań.

Konsultacje będą odbywały się według kolejności w: Międzyrzeczu, Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach, Zielonej Górze, Żaganiu i Wschowie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza też wszystkich zainteresowanych zaprasza na debatę Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. w Zielonej Górze, Aula nr 205 (II piętro) na Uniwersytecie Zielonogórskim, ul. Licealnej 9

Szczegółowy program konsultacji Rzecznika Praw Obywatelskich:

6 czerwca 2016 r.

 • Międzyrzecz  Sala w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Konstytucji 3 Maja 30, 
  11.00 – 13.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.
 • Gorzów Wlkp.  Sala nr 8 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta, ul. Sikorskiego 107
  15.30 – 17.30 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.

7 czerwca 2016 r.

 • Słubice Mała Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Collegium Polonicum Public Relations, ul. Kościuszki 1
  15.00 – 17.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.

8 czerwca 2016 r.

 • Zielona Góra Aula nr 205 (II piętro) na Uniwersytecie Zielonogórskim, ul. Licealna 9
  10.00 – 12.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.
 • 12.30 – 13.00 Podpisanie Partnerstwa dla Wolontariatu pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 13.30 – 15.30 Debata nt. Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP*

Podczas debaty zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak należy rozumieć zapis pkt 1 art. 68 Konstytucji RP? Co ogranicza korzystanie z tego prawa? W jakich przypadkach można uznać, że prawo to jest naruszane?
 • Czy równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w pkt. 2 art. 68 Konstytucji RP jest zapewniany?
 • Czy, w kontekście pkt. 3 art. 68 Konstytucji RP, szczególna opieka jest zapewniana wszystkim wymienionym grupom (dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku) z uwzględnieniem ich potrzeb?

Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli świata nauki, środowiska lekarskiego, organizacji pozarządowych, prawników, dziennikarzy, studentów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych tematem.

 • Międzyrzecz, starostwo powiatowe, ul. Przemysłowa 2
  18.00-20.00 Druga rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.

9 czerwca 2016 r.

 • Żagań Sala Konferencyjna nr 130 wschodnie skrzydło Pałacu Książęcego ul. Szprotawska 4
  10.00 – 12.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.
 • Wschowa Sala w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pl. Farny 3
  14.30 – 16.30 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.


*Art. 68 Konstytucji RP:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

Co trzeba zrobic, żeby wziąć udział w spotkaniu?

Na postkania można się zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl, mailowo: j.zarecka@brpo.gov.pl lub telefonicznie: (22) 20 98 421, 660 621 060.

Zgłoszenia ułatwiają nam organizację spotkania, ale można też przyjść bez rejestracji.

Przesłanie zgłoszenia oznacza, że już na Państwa czekamy - nie potzrebne jest juz żadne dodatkowe potwierdzeni


 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk