Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Michał Rogalski laureatem Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica

Data:
  • 19-letni aktywista, wolontariusz, pasjonat statystyki Michał Rogalski został wyróżniony tegoroczną Nagrodą RPO im. Pawła Włodkowica
  • Wykrył błędy w oficjalnych polskich statystykach dotyczących zakażeń koronawirusem Covid-19 i powiadomił o tym opinię publiczną
  • Nagrodę przyznaje Kapituła – w której skład wchodzą wszyscy rzecznicy praw obywatelskich i dotychczasowi laureaci Nagrody – za obronę podstawowych wartości i prawd nawet wbrew zdaniu większości

W uzasadnieniu podkreślono, że działalność Michała Rogalskiego jest wybitnym przykładem aktywnej postawy obywatelskiej, służy prawdzie i konsekwentnie wykorzystuje prawo do informacji publicznej. Ma to szczególne znaczenie  wobec zagrożeń związanych z pandemią, kiedy każdy taki akt odwagi i realnej oceny sytuacji może się przekładać na ratowanie czyjegoś życia lub zdrowia.    

Michał Rogalski w swoim profilu na Twitterze tak opisał misję, którą stara się realizować: „Moje działania mają charakter obywatelski, jako forma sprzeciwu wobec obecnego chaosu informacyjnego. Pisz jeżeli widzisz błąd, masz pytanie lub sugestię. Działając wspólnie możemy stworzyć jak najbardziej rzetelne źródło informacji!”.

Niemal od początku pandemii monitorował on sytuację związaną z zakażeniami i tworzył bazę danych, z której korzystał m.in. zespół Uniwersytetu Warszawskiego przygotowujący prognozy co do pandemii. Wykrył i opublikował błędy w oficjalnych statystykach zakażeń. Gdyby nie jego interwencja, prawdopodobnie nikt by się nie dowiedział co najmniej o kilkudziesięciu tysiącach przypadków zakażenia COVID-19, które zaginęły w oficjalnych danych rządu. Jak podkreślał – tu nie chodzi tylko o liczby, za każdą z nich kryje się bowiem realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia konkretnych ludzi.

MZ i GIS, zamiast zreformować i poprawić system liczenia, w praktyce odcięły ludzi od niezależnej informacji i ją scentralizowały.  Rogalski nie daje jednak za wygraną i przypomina: „Nasza praca, każdego dnia wykonywana w formie wolontariatu, to było źródło, z którego korzystali obywatele, dziennikarze, naukowcy, różne firmy”.

Decyzję o uhonorowaniu Michała Rogalskiego Kapituła podjęła jednomyślnie. Zabierając głos podczas obrad, członkowie Kapituły powiedzieli m.in.

Prof. Ewa Łętowska: „Zrobił coś niezwykłego, coś twórczego w młodym wieku, obnażył systemowy deficyt w tym zakresie, w jakim państwo ma go od dawna – wykorzystywanie informacji w obronie prawdy”.

Prof. Irena Lipowicz:  „W czasach fake newsów i dezinformacji młody człowiek służy demokracji za pomocą faktów. I to nie jest jednorazowy akt, tylko mrówcza praca, codzienna analiza, bez zapłaty. Większość osób wykazuje się postawą „co ja mogę, nie mam żadnych możliwości”. A tu mamy młodego człowieka, który siedział tylko przed komputerem, a zrobił coś niesamowitego. To, że odcięto go od informacji, tylko potwierdza wagę jego wielkiej pracy i zaangażowania”.

Prof. Adam Zieliński: „Młody człowiek zasłużył się wytrwałym działaniem. Pokazał, jak ważną rolę współcześnie odgrywa prawda. Warto go docenić także jako symbol obywateli walczących z pandemią na pierwszej linii frontu”.

Prof. Andrzej Zoll: „Ten człowiek wniósł wielki wkład pracy, który został znakomicie oceniony przez władzę, do tego stopnia - że musiała przeorganizować system, aby go wyłączyć”.

Danuta Przywara: „Fakty, statystyka. Z kłamstwem najlepiej walczyć faktami – i to jest element, który warto zaznaczyć w czasach, kiedy dookoła mamy tak wiele przypadków mijania się z prawdą”.

Ewa Kulik-Bielińska: :To byłby sygnał, że dajemy głos młodym ludziom. Byłoby to inspiracją, ważnym uzmysłowieniem wielu ludziom, jak ważne jest korzystanie z prawa do informacji”.

Małgorzata Chmielewska: „Uzasadniać chyba nie trzeba – młodość, postawa obywatelska, bezinteresowność, uparte dążenie do prawdy w trosce o innych”.

Adam Bodnar: „Zaproponowaliśmy tę kandydaturę, bo odwagę obywatelską trzeba nagradzać. Bo tak wielu młodych ludzi dzisiaj ją pokazuje i angażuje się w obronę naszych konstytucyjnych praw”. 

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się na początku stycznia 2021 r.

                                                                                                                              *             *              *

Patron nagrody Paweł Włodkowic (ok. 1370-1435 r.) był prawnikiem reprezentujący Królestwo Polskie w sporze z Krzyżakami. Wsławił się jako głosiciel idei tolerancji, twórca fundamentów myśli prawa międzynarodowego. Przekonywał, że także narody niechrześcijańskie mają prawo do zachowania swych wierzeń, a nikomu nie wolno atakować (zwłaszcza pod pretekstem szerzenia wiary) innowierców żyjących spokojnie we własnym państwie.

Brał udział w soborze w Konstancji (1414-1418), gdzie przedstawił „Tractatus de potestate papae et imperatoris respektu infidelium” (O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi). Reprezentował Polskę przeciwko Krzyżakom na sądzie rozjemczym cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1420 roku we Wrocławiu oraz w 1421 roku na sądzie papieskim w Rzymie. 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz