Biuletyn Informacji Publicznej RPO

MFRR Summit - Locked Down: Protecting Europe's Free Press z udziałem RPO

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w międzynarodowym wydarzeniu poświęconym kondycji mediów i wolności słowa MFRR Summit - Locked Down: Protecting Europe's Free Press.

Współczesne zagrożenia dla dziennikarzy i pracowników mediów pochodzą z wielu źródeł. Niektóre są łatwe do wyśledzenia, inne są ukryte za biurokratycznymi i prawnymi procesami mającymi na celu utrudnienie kontroli nad próbami podważenia pluralizmu mediów i umocnienia władzy państwowej. Rządy w całej Europie udoskonaliły sposób walki z wolnością mediów poprzez stopniowe przejmowanie niezależnych mediów i państwowych organów czuwających nad wolnością słowa. Patrząc na przykłady ze Słowenii, Węgier i Polski, panel ten, pod przewodnictwem Międzynarodowego Instytutu Prasowego (IPI), ma rzucić światło na procesy, które zagrażają pluralizmowi mediów. W debacie wzięli udział:

  • Petra Lesjak Tušek, dziennikarka, przewodnicząca słoweńskiego Slovene Association of Journalists, Słowenia
  • Veronika Munk, dziennikarka, Telex, Węgry
  • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Scott Griffen, International Press Institute, Austria

Spotkanie otworzyły komisarz UE ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová oraz specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. promocji i ochrony wolności słowa Irene Khan. Sprawozdawczyni podkreśliła, że główne zagrożenia dla dziennikarstwa we współczesnym świecie to: pandemia COVID-19, prawo związane z zapobieganiem terroryzmowi oraz ściganie dziennikarzy i dziennikarek w procesach karnych.

W toku dyskusji, RPO Adam Bodnar zwrócił uwagę, że ograniczenie wolności działania mediów w ogromnym stopniu wpływa na jakość debaty politycznej, jest też na rękę rządom, które mogą tworzyć korzystne dla siebie narracje oraz wyciszać skandale czy informacje o poważnych problemach obywateli. Rzecznik podkreślił także, że wspólne działania obywatelskie broniące niezależności mediów są niezwykle ważne, ale oddolne finansowanie nie wystarczy dla utrzymania ich niezależności.

Zachęcamy do przeczytania szerszego sprawozdania z debaty na portalu Euroactiv, link do artykułu znajdą Państwo pod tekstem.

Ważne linki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda