Biuletyn Informacji Publicznej RPO

MEN zaangażuje się w przygotowanie podręczników do nauki języka ukraińskiego – rezultat działania RPO

Data:

W reakcji na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Ministerstwo Edukacji Narodowej aktywnie zaangażuje się w prace zmierzające do  przygotowania podręczników do nauki języka ukraińskiego, jako języka mniejszości narodowej.

Na brak podręczników do nauki języka ukraińskiego zwróciły Rzecznikowi uwagę organizacje mniejszości ukraińskiej w tym m.in. Związek Ukraińców w Polsce.

W wystąpieniu skierowanym w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej Rzecznik przypomniał o zobowiązaniach, jakie nakłada na Polskę Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, przyjęta w Strasburgu w dniu 5 listopada 1992 r.  -  zwłaszcza w zakresie możliwości nauki w językach mniejszościowych oraz zapewniania nauczania historii i kultury, które mają swoje odzwierciedlenie we wspomnianych językach.

Informacje przekazane Rzecznikowi potwierdziły, że w przypadku podręczników do nauki języka ukraińskiego nie został jak dotąd przyjęty żaden plan wydawniczy, a organizacje mniejszości ukraińskiej ( z przyczyn finansowych) nie są w stanie we własnym zakresie przygotować takich podręczników. W tej sytuacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zadeklarowało, że podejmie starania, aby pozyskać autorów podręczników w ramach umów ze szkołami wyższymi lub na podstawie ogłaszanych w tym celu konkursów.

 

Wystąpienie RPO ws. edukacji uczniów należących do mniejszości wyznaniowych.pdf

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP