Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krajowy Mechanizm Prewencji na warsztatach Rady Europy dla polskiej Policji

Data:

10 i 11 maja 2016 r. Krakowie odbyły się warsztaty na temat traktowania osób zatrzymanych, metodologii przeprowadzania wizytacji w miejscach pozbawienia wolności, europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Szkolenie zostało zorganizowane przez Radę Europy we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. W warsztatach udział wzięli m.in. przedstawiciele komend miejskich i powiatowych, w których umiejscowione są pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Policjantów szkolili:

  • Gerard Greneron – policjant, doradca ds. projektów policyjnych w Zespole Współpracy wz. Prawa Karnego, Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Działań na rzecz Zwalczania Przestępczości Rady Europy;
  • Ana-Maria Telbis - prawnik, afiliowana przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka;
  • Hartmut Seltmann – emerytowany wyższy oficer policji niemieckiej, przedstawiciel niemieckiej Federalnej Agencji Zapobiegania Torturom.

Podczas warsztatów Dorota Krzysztoń z Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich omówiła wyniki wizytacji przedstawicieli Mechanizmu w jednostkach Policji w 2015 r. Informacje na ten temat wizytacji KMP w 2015 t. zostaną niedługo przedstawione w formie zbiorczego raportu na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk