Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Barbara Szatur-Jaworska

Panelistka Kongresu Praw Obywatelskich​

Członkini Zespołu Ekspertów ds. Osób Starszych

Profesor nauk społecznych, zatrudniona na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Metodologii Badań nad Polityką. Zainteresowania badawcze: społeczne skutki starzenia się ludności, gerontologia społeczna, kwestie społeczne, praca socjalna i służby społeczne, teoria i metodologia polityki społecznej. Redaktor naczelna kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”. Ekspertka Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007); autorka ekspertyz m.in. dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, samorządu województwa mazowieckiego, m.st. Warszawy, samorządu województwa pomorskiego. Członkini Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN (2007-2019); członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

 

Wybrane publikacje książkowe z ostatnich 10 lat:

B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy, Warszawa 2014; B.Szatur-Jaworska, P. Błędowski, A. Zrałek, Z. Szweda-Lewandowska, Model wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, Warszawa 2016; B. Szatur-Jaworska, Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013, Warszawa 2016; B. Szatur-Jaworska (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2018.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz