Spotkanie konsultacyjne dot. strategii działania w starzejącym się społeczeństwie

Data:

W Biurze RPO odbyło się spotkanie z sekretarzami gmin województwa mazowieckiego, podczas którego prof. Barbara Szatur-Jaworska zaprezentowała publikację „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”. Było to pierwsze z planowanego cyklu spotkań konsultacyjnych poświęconych tej monografii.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2018-11-04 09:07:39
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2018-11-04 09:07:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk