Zawartość

Spotkanie RPO z Krajową Radą Doradców Podatkowych

Data: 
2018-04-11
słowa kluczowe: 

11 kwietnia 2018 r. w Biurze RPO odbyło się spotkanie rzecznika praw obywatelskich z przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Stronę Rady reprezentował prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Radomir Szaraniec, wiceprzewodniczący KRDP.

Ze strony PRO w spotkaniu uczestniczyli: RPO Adam Bodnar oraz Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Anna Bogucka, naczelniczka Wydziału w tym Zespole, oraz Katarzyna Bereda–Łabędź i Elżbieta Góźdź – główne specjalistki w  Zespole.

Rzecznik omówił działania podejmowane na rzecz ochrony praw podatników. Wskazał na podejmowane sprawy podatkowe oraz zakres możliwych działań RPO. Dyrektor Zespołu zaznajomił gości z istotniejszymi sprawami i problemami, będącymi podstawą interwencji RPO.

Spotkanie poświęcone było nakreśleniu ram współpracy w zakresie naruszenia praw podatników.

Uczestnicy wyrazili intencję współpracy, między innymi poprzez sygnalizowanie Rzecznikowi o istotnych problemach podatników oraz współorganizowanie wydarzeń, stanowiących płaszczyznę wymiany doświadczeń naukowych i zawodowych.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2018-04-12 12:36:34
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2018-04-12 12:37:00 Spotkanie RPO z Krajową Radą Doradców Podatkowych Agnieszka Jędrzejczyk