Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja nt. prawa karnego poświęcona pamięci dr. Janusza Kochanowskiego

Data:

 

11 marca w Biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona pamięci dr. Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2006-2010, podczas której dyskutowano o wybranych aspektach nowelizacji prawa karnego.

W seminarium wzięli udział  członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, prokuratorzy, sędziowie, przedstawiciele uczelni wyższych. Gościem honorowym była Ewa Kochanowska, wdowa po Januszu Kochanowskim.

 

Konferencję otworzyła prof. Irena Lipowicz. W swoim wystąpieniu przypomniała najważniejsze dokonania dr. Janusza Kochanowskiego. Podkreśliła, że jednym z jego priorytetów była troska o dobry stan polskiej legislacji i wysoką jakość stanowionego prawa. Rzecznik odniosła się do koncepcji stworzenia nowej formuły Rady Legislacyjnej, której autorem był jej poprzednik. Zauważyła, że pomysł ten jest nadal aktualny, ponieważ obecnie Rada ma stosunkowo niską pozycję i nie stanowi dostatecznego autorytetu dla parlamentarzystów. Zdaniem RPO, problem z niską jakością legislacji pozostaje nierozwiązany, czego przykładem jest m.in. ustawa o kompensacie państwowej, która w obecnym kształcie przyczynia się do stygmatyzacji ofiar przestępstw a w wielu przypadkach prowadzi do ich powtórnej wiktymizacji.

Prof. Lipowicz przypomniała również o przygotowanym przy współudziale dr. Kochanowskiego projekcie ustawy regulującej przepisy ogólne prawa administracyjnego. Wskazała, że doświadczenia zebrane podczas jego tworzenia są niezwykle cenne i mogą być wykorzystywane podczas prac nad rozwiązaniami w tym zakresie w skali europejskiej.

Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Lipowicz odniosła się do wyroku, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku było nielegalne. Przypomniała, że wnioskodawcą w tej sprawie był Rzecznik Kochanowski. Obecnie RPO zajmuje się m.in. kwestią rekompensat dla osób represjonowanych w PRL, wobec których wydano decyzje o aresztowaniu lub internowaniu, lecz ich nie wykonano. Prof. Lipowicz przedstawiła także pomysł stworzenia w Jastrzębiu-Zdroju „Domu Solidarności”, czyli miejsca w którym będą mogli zamieszkać byli opozycjoniści znajdujący się w złej sytuacji materialnej.

 

W dalszej części konferencji uczestnicy skupili się na analizie wybranych aspektów nowelizacji prawa karnego. Poruszano m.in. kwestie penalizacji prania pieniędzy oraz kognicji sądów w sprawach wpadkowych. Dyskutowano również o konieczności wprowadzenia systemu bezpłatnej pomocy prawnej. Dorobek seminarium będzie opracowany i opublikowany w postaci książkowej.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP