Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ewa Dawidziuk

Dr Ewa Dawidziuk, dyrektorka Zespołu do spraw Wykonywania Kar BRPO.

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2012 r. obroniła doktorat na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Prawa i Administracji. Pracę zawodową rozpoczęła w Kancelarii Sejmu, gdzie ukończyła aplikację sejmową.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 2007 r. Początkowo pełniła obowiązki Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego i zajmowała się tworzeniem Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce, będąc osobą kontaktową KMP w relacjach międzynarodowych, zaś w latach 2013-2015 była Naczelnikiem Wydziału Karnego Postępowania Wykonawczego w Zespole Prawa Karnego.

Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom penitencjarnym, w tym monografii pt. „Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych”. Uczestniczka seminariów międzynarodowych poświęconych tej problematyce, w których występowała w roli eksperta. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej przeprowadziła wiele wizytacji jednostek penitencjarnych i innego rodzaju miejsc detencji, reprezentowała Biuro RPO na rozprawach przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami administracyjnymi.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk