Zakaz wydawania opinii dotyczących koronawirusa przez konsultantów wojewódzkich budzi zaniepokojenie RPO

Data:
  • Adam Bodnar napisał o tym do Ministra Zdrowia
  • W stanie epidemii kluczowe jest, by rzetelne informacje o stanie przygotowania szpitali, zagrożeniu i sposobach zabezpieczenia osobistego przed zakażeniem były udostępnianie społeczeństwu oraz odpowiednim organom państwa

Konstytucja (art. 54 ust. 1) zapewnia każdemu  wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Każdy ma też prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (art. 61 ust. 1 Konstytucji).

Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii prof. Jana Walewskiego RPO spytał zaś o powody jego decyzji o zakazie wypowiedzi wszystkich pracowników w mediach o funkcjonowaniu szpitala. Wszystkie rozmowy z dziennikarzami oraz informacje publikowane w mediach społecznościowych muszą być poprzedzone zgodą dyrektorów lub rzecznika prasowego.

Zakaz ten budzi zaniepokojenie Rzecznika w związku z potencjalnym naruszeniem konstytucyjnych praw pracowników Instytutu, w tym wolności wypowiedzi, a także prawa obywateli do informacji.

VII.564.38.2020, V.7018.191.2020

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-03-30 08:30:37
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk