Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Wątpliwości Rzecznika wobec nakazu nagłego opuszczenia akademików SGGW

Data:
  • Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nakazał niezwłoczne opuszczenie domów studenckich przez studentów i gości uczelni 
  • Budzi to wątpliwości RPO z punktu widzenia poszanowania praw i wolności studentów
  • Dla wielu z nich akademik jest bowiem podstawowym miejscem zamieszkania
  • Nagły nakaz jego opuszczenia – bez zachowania terminu przejściowego – może w istotny sposób wpływać na ich sytuację życiową

11 marca 2020 r. prof. Wiesław Bielawski, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydał zarządzenie ws. „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW”   

Rzecznik Praw Obywatelskich z uwagą obserwuje wzrost zagrożenia epidemiologicznego i docenia wszelkie działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Wydanie przez rektora zarządzenia było zatem w pełni uzasadnione.

Za zbyt daleko idący należy jednak uznać zapis, zgodnie z którym zarządza się niezwłoczne opuszczenie domów studenckich przez studentów i gości SGGW.

Należy pamiętać, że dla wielu studentów dom studencki na czas studiów jest podstawowym miejscem zamieszkania. Nagły nakaz jego opuszczenia – bez zachowania jakiegokolwiek terminu przejściowego – może w istotny sposób wpływać na sytuację życiową studentów. Budzi to wątpliwości z punktu widzenia poszanowania praw i wolności studentów.

RPO zwrócił się do rektora o wyjaśnienie przyczyn konieczności nagłego opuszczenia domów studenckich.

VII.7037.41.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski