Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Sytuacja w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie oraz DPS w Łące

Data:
 • 47 z 85 mieszkanek DPS w Łące ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zakażonych jest także 11 pracowników. Dwie osoby zmarły
 • W Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie zakażonych jest 4 pacjentów i 8 członków personelu

W domach pomocy społecznej, prywatnych domach opieki i zakładach opiekuńczo-leczniczych przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie: osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur spytał odpowiednie organy o działania podjęte w tych placówkach w ramach epidemii koronawirusa.

Do zadań KMPT (który działa w strukturze Biurze RPO) należy sprawdzanie czy w placówkach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli np. na podstawie sądowego postanowienia, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur.

Sytuacja w DPS Łąka

Odpowiadając na pismo KMPT w sprawie sytuacji w DPS w Łące, starosta rzeszowski Józef Jodłowski wskazał, że  spośród 85 mieszkanek u 47 zdiagnozowany został koronowirus, natomiast w przypadku personelu zakażonych jest 11 spośród 43 pracowników, z czego 9 to siostry zakonne. Wszyscy mieszkańcy oraz 35 pracowników zostało objętych kwarantanną. Jedna mieszkanka przebywa w Centrum Medycznym w Łańcucie, a jedna siostra zakonna w szpitalu w Rzeszowie. Na dzień 11.10.2020 w DPS w Łące stwierdzono 2 zgony z powodu koronowirusa.

Starosta zaznaczył, że dom podzielono na 2 strefy (osoby chore i zdrowe). DPS został wyposażony w środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy jednorazowe i kombinezony, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. Pracownicy z dodatnim wynikiem testu przebywają w DPS, sprawując opiekę nad podopiecznymi z koronowirusem. 18  pracowników świadczy usługi opiekuńcze względem mieszkańców. W opinii starosty jest to wystarczająca liczba.

Mieszkanki DPS mają zagwarantowane wsparcie psychologa od początku pandemii w formie on-line. Z rodzinami mogą porozumiewać się za pomocy urządzeń komunikacyjnych.

Józef Jodłowski zapewnił, że starostwo współpracuje z wojewodą m.in. poprzez wspólne monitorowanie sytuacji w DPS, odpowiednią organizację pracy.

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Również szpitale psychiatryczne są jednymi z tych placówek, które na co dzień wizytuje KMPT. W związku z epidemią koronawirusa sytuacja pacjentów takich placówek  wymaga szczególnej uwagi. 20 października br. sytuację w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie przedstawiła dyrektorka placówki Sylwia Górska. Wskazała, że w ośrodku pojawiły się cztery potwierdzone przypadki zachorowania na COVID-19 wśród pacjentów. Ich stan jest stabilny i nie zagraża zdrowiu i życiu.

Pacjenci zgodnie z procedurami zostali przeniesieni na wydzielony odcinek izolacyjny z oddzielną klatką schodową i śluzą. Obecność koronawirusa stwierdzono też u 8 osób personelu medycznego. Osoby te przebywają w izolacji domowej. Kwarantanną objęci zostali natomiast pacjenci pozostający w bezpośrednim kontakcie z chorymi.

- Prawdopodobnym źródłem zakażenia i rozprzestrzenienia się zakażenia w ognisku epidemicznym był kontakt z bezobjawową osobą zakażoną SARS-CoV-2 – wskazała Sylwia Górska.

Zapewniła, że już w marcu, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, wprowadzono liczne zarządzenia i procedury wewnętrzne mające na celu zapobieganie zakażeniom w ośrodku, m.in. wstrzymano przyjęcia pacjentów, wprowadzono zakaz odwiedzin, ograniczono podróże służbowe, ograniczono do bezwzględnie koniecznych konsultacje medyczne, wszystkie paczki przechodzą kwarantannę, dokumenty wychodzące z odcinków są odkażane, a dokumenty wpływające do szpitala są przekazywane personelowi odcinków w sposób bezkontaktowy. Ponadto od 16 marca 2020 r. decyzją Dyrektora KOPNS zostały zawieszone zajęcia szkolne, które zgodnie z przepisami zostały wznowione od 2 września 2020 roku. Jednak od 15 października 2020 zajęcia szkolne zostały ponownie zawieszone do odwołania.

Dodatkowo w placówce wprowadzono:

 • dwukrotne mierzenie i dokumentowanie temperatury dla pacjentów i personelu,
 • ankiety o stanie zdrowia personelu,
 • wzmożony reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, maseczki, dezynfekcja pomieszczeń, wietrzenie pomieszczeń, odkażanie pomieszczeń, maty dezynfekcyjne, zachowywanie dystansu społecznego),
 • obowiązkowe stosowanie środków ochrony indywidualnej,
 • zakaz przyjmowania nowych pacjentów do KOPSN,
 • zasadę, że wypis pacjentów możliwy jest po negatywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2,

W ośrodku obowiązuje procedura postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia/zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z przyjętymi w niej zaleceniami m.in.:

 • Wydzielono gabinet zabiegowy i inne pomieszczenia niezbędne do pracy w odcinku izolacyjnym
 • Wyznaczono personel do opieki nad pacjentami
 • Ograniczono zajęcia terapeutyczne do danych odcinków
 • Ograniczono ruchu personelu (praca w odcinku, na którym jest dyżur)
 • Przeprowadzono dekontaminację i ozonowanie jadalni, sanitariatów i sali, w której był pacjent z dodatni COVID-19
 • Personel stosuje środki ochrony indywidualnej dostosowane do pracy z pacjentami podejrzanymi lub stwierdzonym zakażeniem COVID-19 (maski FFP2, przyłbice, maski ochronne, rękawiczki, fartuchy jednorazowe, kombinezony, czepki, ochraniacze na buty)

- W jednostce nie brakuje personelu do opieki nad pacjentami, własne zasoby kadrowe zabezpieczają właściwą organizację pracy. Personel ma zapewnione środki ochrony indywidualnej. Ponadto w wielu ogólnodostępnych miejscach umieszczono dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi oraz maty dezynfekcyjne. Dezynfekowane są też pomieszczenia i często używane sprzęty. Dotychczas nie było problemów z pozyskiwaniem środków dezynfekcyjnych i zabezpieczaniem w nie poszczególnych komórek organizacyjnych – podkreśliła Sylwia Górska.

KMP.071.8.2020; KMP.574.5.2019

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski