Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Przed maturami konieczne są wytyczne ws. bezpieczeństwa zdrowotnego

Data:
  • Osoby zaangażowane w przygotowania do tegorocznych matur wyrażają obawy związane z organizacją egzaminów w czasie epidemii
  • Oczekują oni pilnych wytycznych co do stosowania środków ochrony osobistej, odkażania sal, sposobu rozmieszczenia uczniów w salach itp.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół ma się zacząć 8 czerwca 2020 r. i trwać do 29 czerwca. Egzaminy ustne w tym roku nie odbędą się.

Według przewidywań ekspertów, w drugiej połowie maja i na początku czerwca może nastąpić spadek liczby zachorowań. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapewnia, że egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszają się jednak osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowania, które wyrażają swe obawy.

Oczekują wydania pilnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego.

Ich brak utrudnia dokonanie niezbędnych zakupów oraz zaplanowanie odpowiedniej liczby osób do zespołów nadzorujących, w których muszą zasiadać osoby zatrudnione w innej szkole lub placówce. Wydanie zaleceń mogłoby także zmniejszyć stres odczuwany przez maturzystów i ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Adam Bodnar zwrócił się do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa o opinię nt. bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminów maturalnych. O opinię taką RPO poprosił także prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Roberta Flisiaka.

VII.7037.85.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-05-06 09:40:10
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-05-06 13:38:54
Operator: Łukasz Starzewski