Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Organizacje mniejszościowe wymagają pomocy. RPO do MSWiA

Data:
  • Organizacje społeczno-kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych obawiają się znacznego ograniczenia działalności
  • Chodzi o trudności z przystosowaniem systemu dotowania tych organizacji do zmieniających się warunków i ograniczeń związanych z pandemią  
  • RPO poprosił MSWiA o podjęcie działań pomocowych, które zapewnią tym organizacjom szansę przetrwania tego trudnego okresu

Rzecznik Praw Obywatelskich z rosnącym niepokojem obserwuje, jak zmienia się życie społeczne, ekonomiczne i kulturalne w Polsce w związku z pandemią. Zmiany są skutkiem ograniczeń, wynikających zarówno z nowego prawa, jak i z zachowań ludzi obawiających się o zdrowie i życie. Istnieje prawdopodobieństwo, że na zawsze przedefiniują one polską rzeczywistość. Trzeba zatem zadbać o tych, którzy mogą ucierpieć najbardziej.

W tym kontekście Adam Bodnar zwraca uwagę na sytuację organizacji społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Ich działalność też podlega ograniczeniom, które mogą spowodować niepowetowane straty mniejszościom i ich unikatowym kulturom.

W stanowisku z 1 kwietnia 2020 r. przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, reprezentujący stronę mniejszościową w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zwrócili uwagę na trudności w przystosowaniu systemu dotowania działalności organizacji mniejszościowych do zmieniających się warunków i ograniczeń związanych z pandemią.

Bez wątpienia jednoroczne granty przyznawane tym organizacjom nie pozostawiają wielu możliwości zmian w zaakceptowanych już projektach czy przesuwania środków finansowych na inne cele. Niemożność szybkiego reagowania, wynikająca z rygorystycznych zasad pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania dotacji budżetowych, stawia te organizacje przed groźbą zawieszenia lub nawet zakończenia działalności, ze szkodą dla tożsamości kulturowej mniejszości, ale też dla państwa polskiego.

Dlatego Adam Bodnar poprosił ministra Mariusza Kamińskiego, by podjął działania pomocowe, które zapewnią tym organizacjom szansę przetrwania trudnego okresu pandemii i kontynuowania kulturotwórczej działalności.

XI.816.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski