Koronawirus. Obywatel czeka na zmianę kary więzienia na dozór elektroniczny – a to sprawa pilna

Data:
  • Od listopada 2019 r. obywatel czeka na rozpatrzenie przez sąd swego wniosku o zmianę odbywania kary więzienia na dozór elektroniczny
  • W związku z epidemią sąd odwołał wszelkie posiedzenia od 13 marca do 30 kwietnia 2020 r.
  • Taka sprawa mieści się w ustawowym katalogu spraw pilnych, które mimo wszystko mają być rozpatrywane  – wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Sąd przyznał, że są to sprawy pilne, a posiedzenia w nich odwołano wskutek błędu, który będzie naprawiony

W swej skardze do RPO obywatel wskazał, że od listopada 2019 r. oczekuje na rozpatrzenie przez sąd wniosku o zmianę odbywania kary pozbawienia wolności z izolacji w zakładzie karnym na dozór elektroniczny. W związku z epidemią Sąd Okręgowy w K. odwołał jednak rozprawy i posiedzenia sądowe oraz inne czynności z udziałem stron w okresie od 13 marca do 30 kwietnia 2020 r. Także jego sprawa została odwołana.

Tymczasem w myśl ustawy „koronawirusowej” z 2 marca 2020 r. sprawami pilnymi są m.in. te, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie.

Wydaje się zatem, że sprawa o zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny mieści się w katalogu spraw pilnych.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w K. o wskazanie, czy takie sprawy są tam traktowane jako pilne w rozumieniu ustawy.

W odpowiedzi sąd poinformował, że sprawy o zamianę formy wykonywania kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny, jeśli skazany odbywa karę pozbawienia wolności, są traktowane jako pilne.

Początkowo rzeczywiście w Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego błędnie odwołano posiedzenia w tych sprawach, jednak przewodniczącej zwrócono uwagę na nieprawidłowości w tym zakresie.

VII.510.59.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-04-23 09:38:14
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-14 13:22:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk