Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. RPO do minister polityki społecznej: żywność z banków żywności powinna łatwiej trafiać do bezdomnych

Data:
  • Trzeba ułatwić organizacjom pozarządowym pomagającym osobom w kryzysie bezdomności korzystanie z żywności zebranej w bankach żywności – pisze RPO Adam Bodnar do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg
  • Mogłyby w ten sposób organizować darmowe posiłki na ulicach. 

Osoby doświadczające bezdomności mają dużo trudniejszy dostęp do opieki medycznej oraz do informacji na temat zapobiegania zakażeniu. W noclegowaniach i schroniskach przebywa się w wieloosobowych pomieszczeniach, w towarzystwie osób, które wcześniej dużo się przemieszczały i przebywały w miejscach publicznych.

W jeszcze trudniejszej sytuacji są osoby mieszkające w przestrzeni publicznej. Nie mają dostępu do bieżącej wody, łazienek, artykułów sanitarnych. Muszą wędrować się po mieście w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb np. zrobienia zakupów, zjedzenia posiłku, zdobycia dochodu, załatwienia spraw z instytucjach pomocy społecznej, od których zależy ich byt.

W tych okolicznościach istotnego znaczenia nabiera kwestia sprawnego i łatwo dostępnego dystrybuowania żywności w ramach banków żywności.

Z informacji medialnych wynika, że w związku z interwencją premiera Mateusza Morawieckiego z 13 marca, bankom żywności miały zostać przekazane większe środki; usprawnione mają też być procedury wydawania żywności.

Niestety z napływających do Biura RPO informacji – głównie od organizacji pozarządowych pomagających osobom doświadczającym bezdomności wynika, że maleją posiadane przez nich zasoby żywności, zaś pozyskanie nowych zapasów – z banków żywności – jest dla nich praktycznie niewykonalne. Problemem jest także wydawanie żywności z tych banków osobom, które przebywają w przestrzeni publicznej i nie mają żadnych warunków, aby z otrzymanej kaszy czy makaronu przygotować sobie we własnym zakresie posiłek.

Stąd pytanie RPO, czy zostało już wprowadzone zapowiadane uproszczenie procedur dystrybuowania żywności z banków żywności i na czym ono polega. Rzecznik będzie też wdzięczny pani minister za informację, czy zostały uruchomione procedury przekazywania w prosty sposób żywności organizacjom wydający jedzenie osobom w przestrzeni publicznej.

IV.7217.12.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-03-20 14:39:51
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda