Rozmowy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich #Porozmawiajmy o działaniach ws koronawirusa

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczął cykl rozmów online z ekspertami Biura RPO, o działaniach podejmowanych w czasach epidemii koronawirusa. Co kilka dni za prośrednictwem portalu społecznościowego RPO prowadzi transmisję ze spotkań z zaproszonymi gośćmi.

Poniżej rezentujemy zapisy audio z przeprowadzonych dotychczas rozmów. Wierzymy, że będą dla wszytskich cennym źródłem informacji.

Rozmowy dotyczą:

  • ochrony zdrowia i największych problemów z COVID-19 - rozmowa z Piotrem Mierzejewskim, dyrektorem Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
  • prawa do prywatności i większych możliwości inwigilacyjnych na skutek przyjętego prawa zabezpieczającego przed skutkami epidemii - rozmowa z Mirosławem Wróblewskim - dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, MIędzynarodowego i Europejskiego
  • sytuacji ośób starszych w dobie pandemii - rozmowa z Barbarą Imiołczyk, dyrektorką Centrum Projektów Społecznych
  • praw osób przebywających w miejscach pozbawienia wolności - rozmowa z Hanną Machińską, zastępczyni RPO nadzotująca pracę Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz Zespołu ds. Wykonywania Kar
  • praw pracowniczych, grożącego nam  na skutek epidemii kryzysu na rynku pracy - rozmowa z Lesławem Nawackim, dyrektorem Zespołu Prawa pracy i Zabezpieczenia Społecznego
  • kwestii zbliżających się wyborów prezydenckich, praw wyborczych obywateli w czasie izolacji - rozmowa z dr. Jarosławem Zbierankiem, głównym specjalistą Zespołu Prawa Konstytucyjnego, MIędzynarodowego i Europejskiego 
Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2020-04-21 14:46:38
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data: 2020-07-27 13:44:23
Operator: Dagmara Derda