Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak zaszczepić osobę niewychodzącą z domu – pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
Tagi: Szczepienia

Wiele osób dzwoni do Biiura RPO z pytiami o organizację mobilnych punktów szczepień. Interesanci chcą wiedzieć, jak się zapisać na takie szczepienie albo jak zgłosić do szczepienia w domu osobę bliską.

Rejestracja na szczepienie dla osoby, która samodzielnie nie może udać się do punktu szczepień i może poddać się szczepieniu wyłącznie w miejscu swojego zamieszkania, wygląda nieco inaczej niż w przypadku osób, które tego nie wymagają. Nie można bowiem zarejestrować się przez swoje Internetowe Konto Pacjenta ani dzwoniąc na infolinię rejestrującą osoby chętne do zaszczepienia.

W takim przypadku należy bezpośrednio skontaktować się ze swoją poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu. Jeśli lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy zostaje to odnotowane w dokumentacji medycznej i taka informacja zostanie przekazana do wyjazdowego punktu szczepień. Informacja ta może być również  przekazana bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienie-pacjentow-w-domu-nfz-zorganizowal-ponad-100-dodatkowych-punktow,7924.html

Natomiast dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie, które mogą się samodzielnie poruszać jest przewidziane inne rozwiązanie - przygotowany jest specjalny transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne. Szczegółowe informacje na temat tego, jak można skorzystać z transportu do punktu szczepień można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/gminne-infolinie

Warto dodać, że konieczność zorganizowania mobilnych punktów szczepień sygnalizował RPO już w styczniu 2021 r., kierując wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia. W swoim piśmie, Rzecznik wskazał jak ważna jest to sprawa dla wielu pacjentów i ich opiekunów. Informacje o wystąpieniu RPO można znaleźć na stronie:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-mobilne-punkty-moglyby-szczepic-pacjentow-w-domach.

Z informacji prasowych wynika, że wyjazdowe punkty szczepień będą korzystały w większości z jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson.

Stan prawny na 19.04.2021 r. 

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk