Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konwencja antyprzemocowa ratyfikowana

Data:

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Jej celem jest zapewnienie kobietom ochrony przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. W umowie wskazano, że istnieje związek pomiędzy przemocą i nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami oraz dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Zwrócono także uwagę na potrzebę zwiększania świadomości społecznej w tym zakresie.

Konwencja została uchwalona w 2011 r. w Stambule. Polska podpisała ją już w grudniu 2012 r. Jednak Sejm RP uchwalił ją dopiero w lutym br.

Na potrzebę ratyfikacji Konwencji Rady Europy i kwestie zwalczania przemocy wobec kobiet Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę wielokrotnie, ostatnio m.in. w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Konwencję podpisało 37 z 47 państw Rady Europy, w tym 23 z 28 należących do UE. Ratyfikowało ją 16 krajów, w tym 9 członków UE.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk