Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kontrola w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie, Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie, Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinie oraz w Komendach Powiatowych Policji w Pyrzycach i Starogardzie Szczecińskim

Data:

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Ochrony Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Publicznych BRPO przeprowadzili kontrolę w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie, Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie, Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinie oraz w Komendach Powiatowych Policji w Pyrzycach i Starogardzie Szczecińskim: 16-19 września 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk