Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konsultacje w Stargardzie Szczecińskim nt. strategii działań w starzejącym się społeczeństwie

Data:
Tagi: wydarzenie

W Stargardzie Szczecińskim odbyły się konsultacje społeczne monografii pt. „Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów takich jak: aktywność społeczna i zawodowa osób starszych, ochrona zdrowia, mieszkanie i środowisko lokalne, zaspokajanie potrzeb opiekuńczych, wizerunek starości. Podczas spotkania z udziałem członków Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych dyskutowano również na temat wielopokoleniowych osiedli mieszkaniowych oraz dostępu do opieki geriatrycznej.

Celem organizowanych przez RPO konsultacji regionalnych jest weryfikacja zaproponowanych w publikacji tez oraz pozyskanie wiedzy dotyczącej obecnie realizowanych lokalnie zadań w tym zakresie.

Informacja o konferencji „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”.
Stargard Szczeciński, 19 - 20 maja 2013 r.

Konferencja na temat „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”, która odbyła się w Stargardzie Szczeciński w dniu 20 maja 2013 roku poprzedzona była wizytą studyjną członków Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych i pracowników BRPO w kilku organizacjach i instytucjach realizujących programy na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
W dniu 19 maja 2013 r. członkowie Komisji Ekspertów i pracownicy BRPO spotkali się z  przedstawicielami następujących organizacji i instytucji:

  1. Domu Kultury Kolejarza.
  2. Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
  3. Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
  4. Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” oraz mieszkańcami mieszkań dla osób starszych. 
  5. Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  6. Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Konferencja organizowana była przy współpracy z Kołem Terenowym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Na konferencji zaprezentowane zostały przez prof. Barbarę Szatur-Jaworską, współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych,  Wartości i zasady  planowania działań w starzejącym się społeczeństwie.  Dr Jarosław Derejczyk, członek Komisji przedstawił własne doświadczenia we wdrażaniu wojewódzkiej polityki senioralnej. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z systemem wsparcia seniorów funkcjonującym w Stargardzie Szczecińskim

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP