Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa człowieka w obiektywie - konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Data:
Tagi: kalendarium

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Prawa człowieka w obiektywie”. Jego celem jest podniesienie wśród uczniów świadomości dotyczącej tematyki praw człowieka. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

Praca konkursowa

Pracą konkursową może być zdjęcie bądź maksymalnie 60-sekundowy film lub animacja, w dowolnej formie artystycznej, np. impresja, skecz, scenka czy GIF, ilustrujące tematykę praw człowieka.

Praca musi być opatrzona tytułem oraz krótkim opisem interpretacji przedstawianego prawa człowieka.
Liczy się kreatywność i niestereotypowe podejście do tematu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Można wziąć w nim udział indywidualnie lub grupowo.

Jak zgłosić pracę do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 15 października 2023 r. na adres konferencje-brpo@brpo.gov.pl wysłać:

  1. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z pozostałymi załącznikami (oświadczenia i zgoda, które załączamy poniżej).
  2. Samodzielnie stworzone dzieło (pracę konkursową) - plik z dziełem należy przesłać w formie linku do wirtualnych dysków chmurowych lub – jeżeli pozwala na to rozmiar pliku – bezpośrednio jako załącznik maila. Plik z dziełem powinien być zapisany w jednym z dostępnych formatów: tif, tiff, bmp, jpg, jpeg, gif, png, eps, raw, cr2, nef, orf, sr2, mp4, mov, wmv, flv, avi, avchd, webM, MKV).

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski