Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja prasowa w sprawie przemocy domowej

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Komendantem Stołecznej Policji i Fundacją Pomocy Kobietom i Dzieciom zorganizowali w związku z Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw konferencję prasową podczas której poruszono kwestie pomocy ofiarom przestępstw oraz postulowane przez Rzecznika zmiany dotyczące regulacji prawnych zwiększających uprawnienia osób pokrzywdzonych

Wybrane działania Rzecznika Praw Obywatelskich, poświęcone problematyce ofiar przestępstw na przełomie 2007 i 2008 r.

Konferencja prasowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Stołecznej Policji i Fundacji Pomocy Kobietom i Dzieciom zorganizowana w związku z Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw – 21 lutego 2008 r.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk