Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja naukowa „Daruj innym cząstkę siebie. Transplantologia i Krwiodawstwo” pod patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

- Jeżeli patrzymy na tematykę transplantologii i krwiodawstwa szeroko, to oczywistym dla mnie jest, że stanowią one element rozważań na temat praw człowieka. Wiążą się z poszukiwaniem odpowiedniej równowagi między ochroną życia, ochroną zdrowia a poszanowaniem prywatności. – Tak rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rozpoczął konferencję naukową „Daruj innym cząstkę siebie. Transplantologia i Krwiodawstwo” w Zespole Szkół nr 36 im. Kasprzaka w Warszawie.

W wystąpieniu odwołał się do filmu „Bogowie” oraz dokonań prof. Zbigniewa Religi.  - Po 30 latach procedura transplantacji serca wydaje się nie oczywista, ale możliwa i normalna, jeżeli tylko uda znaleźć się dawcę – podkreślił.

Zaznaczył w szczególny sposób, jak wielkim problemem jest brak dawców organów. Za każdym razem w dyskusji, czy to medialnej, czy to na łamach prasy fachowej to właśnie namówienie ludzi do oddawania części siebie dla innych stanowi największe wyzwanie. Dlatego tak ważne są, z pozoru błahe wypowiedzi osób znanych i publicznych, jak np. Doroty Rabczewskiej, Dody, po której apelu gwałtownie wzrosła liczba osób deklarujących chęć oddania szpiku.

Rzecznik omówił także kwestie prawne. – Polskie prawo w sposób znakomity reguluje kwestię dobrowolnej zgody, ale także prawa bliskich do decydowania, co się stanie z ciałem zmarłej osoby – być może jednak warto rozważyć zmianę. W innych krajach, np. we Włoszech, każdy obywatel kończąc 18 lat musi jasno określić, czy wyraża zgodę na wykorzystanie jego organów, czy nie.

Przedstawił, jakie najważniejsze problemy związane z transplantologią i krwiodawstwem trafiły na biurko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazał kwestie związane z regulacją zdefiniowania momentu śmierci mózgu i skierowany w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego; bezzasadne utrudnienia dla cudzoziemców, którzy chcą oddać krew (aby to zrobić muszą posługiwać się płynnie językiem polskim); pierwszeństwo w kolejkach do opieki medycznej zasłużonych dawców.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk