Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Ochrona dzieci w dobie kryzysu w kontekście przyszłości demograficznej Polski”

Data:

W związku z Jubileuszem 20-lecia Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej z polskiej inicjatywy przez ONZ, Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował Konferencję Naukową nt. „Ochrona dzieci w dobie kryzysu w kontekście przyszłości demograficznej Polski”. Konferencja odbyła się w Pałacu Belweder w Warszawie - 1 października 2009 r.

Ramowy Program Konferencji - 1 października 2009 r.

Wykład inauguracyjny Rzecznika Praw Obywatelskich – konferencja naukowa ,,Ochrona dzieci w dobie kryzysu w kontekście przyszłości demograficznej Polski” - dnia 1 października 2009 r.

"Ochrona dzieci w dobie kryzysu w kontekście przyszłości demograficznej Polski" - wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

"Ewolucja rozwoju ludności Polski:przeszłość i perspektywy" - wystąpienie Zbigniewa Strzeleckiego i Janusza Witkowskiego

"Ochrona prawna dziecka w prawie Unii Europejskiej" - Mirosław Wróblewski, Biuro RPO

Sesja I - Realizacja postanowień Konwencji o prawach dziecka w świetle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r.

Sesja I - Kontrowersje wokół przestrzegania praw dzieci z rozwiązanych małżeństw polsko – niemieckich

Sesja I - KONWENCJA DOTYCZĄCA CYWILNYCH ASPEKTÓW UPROWADZENIA DZIECKA ZA GRANICĘ W PRAKTYCE POLSKIEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Sesja I - Praktyczne aspekty stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Sesja I - OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ A DOBRO DZIECKA. OBSERWACJE Z PRAKTYKI BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Sesja II - Praktyka przestrzegania praw nieletnich w Polsce w kontekście działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Sesja II - „Dziecko w dobie kryzysu”. Dzieci cudzoziemców w procedurze uchodźczej i deportacyjnej, dzieci cudzoziemskie pozostające w Polsce bez opieki

Sesja II - Implementacja i praktyczna realizacja zapisów Konwencji Praw Dziecka ONZ w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci oraz handlu dziećmi

Sesja II - Problemy w opiece nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.ppsx

Sesja III - Konsekwencje braku regulacji prawnej macierzyństwa zastępczego - surogacji w Polsce

Sesja III - „Dziecko w dobie kryzysu”. Realizacja zadań z zakresu prowadzenia oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego a kryzys gospodarczy

Sesja III - „Ubóstwo jako przyczyna nierówności szans dzieci na harmonijny rozwój, dobrą edukację, pełnię zdrowia”

- Konferencja „Ochrona dzieci w dobie kryzysu w kontekście przyszłości demograficznej Polski” - VIDEO

Wystąpienie Minister Zdrowia na konferencję naukową:. „Ochrona dzieci w dobie kryzysu w kontekście przyszłości demograficznej Polski” – 30 września 2009 r.

Wystąpienie RPD na konferencję naukową „Ochrona dzieci w dobie kryzysu w kontekście przyszłości demograficznej Polski” – 30 września 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także