Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kobiety w życiu publicznym - odpowiedź Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania na wystąpienie Rzecznika

Data:

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Małgorzata Fuszara, udzieliła odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie problemu niewielkiego i niesatysfakcjonującego udziału kobiet w polskim życiu politycznym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk