Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szkolenie KMPT dla uczniów klas mundurowych z Warszawy

Data:

27 listopada 2023 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Klaudia Kamińska i Aleksandra Nowicka przeprowadziły kolejne szkolenie, dla uczniów klas o profilu mundurowym (policyjnym), w ramach kampanii edukacyjnej RPO i KMPT „Państwo bez tortur”. Tym razem szkolenie odbyło się w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Prowadzące omówiły z uczniami m. in. zagadnienia związane z istotą praw człowieka, zakazem tortur w prawie międzynarodowym oraz rodzimym porządku prawnym. Przedstawicielki Krajowego Mechanizmu zapoznały także uczestników z podstawowymi informacjami o działalności KMPT oraz wizytacjach prewencyjnych.

Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły minimalne gwarancje przysługujące osobom zatrzymanym przez Policję jak również niestandardowe techniki przesłuchań stosowane przez CIA. Uczestnicy z zaciekawieniem wysłuchali także informacji dotyczących funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz praw przysługujących więźniom. 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski