Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przeciwdziałanie torturom i innym formom złego traktowania wobec osób pozbawionych wolności. Szkolenie KMPT dla funkcjonariuszy SG ze SOdC w Lesznowoli

Data:

8 maja 2024 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) Klaudia Kamińska i Aleksandra Nowicka przeprowadziły szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli; przedstawicielka Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej oraz funkcjonariusze szczebla kierowniczego pełniący służbę w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

W pierwszej części szkolenia przedstawicielki KMPT omówiły zagadnienia związane z istotą praw człowieka i funkcjonowaniem w tym obszarze systemów ONZ i Rady Europy oraz aktywnością organizacji pozarządowych.

W drugiej części prowadzące omówiły zagadnienia dotyczące definicji tortur, różnice pomiędzy torturami i innymi formami złego traktowania, a także przybliżyły rolę i mandat Rzecznika Praw Obywatelskich, działającego jako Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur.

Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z działaniami podejmowanymi przez KMPT, w tym z metodyką prowadzonych wizytacji, jak również z tzw. minimalnymi gwarancjami prewencji tortur, których skuteczna realizacja przyczynia się do zmniejszenia ryzyka występowania przypadków złego traktowania osób zatrzymanych m.in. przez Straż Graniczną.

W trakcie spotkania omówiono także wnioski płynące z wizytacji prewencyjnych KMPT realizowanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Straży Granicznej.

Szkolenie odbyło się w ramach rozpoczętej w grudniu 2018 r. kampanii społecznej „Państwo bez tortur”, której celem jest podniesienie świadomości oraz budowanie braku społecznej akceptacji dla stosowania tortur lub innych form złego traktowania. Kampania realizowana jest w ramach działalności edukacyjnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński