Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przeciwdziałanie torturom i innym formom złego traktowania wobec osób zatrzymanych przez Policję. Kolejne szkolenie KMPT dla funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego

Data:

16 maja 2023 r. Klaudia Kamińska i Michał Żłobecki z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili kolejne szkolenie „Działalność KMPT i przeciwdziałanie złemu traktowaniu”. Skierowane było dla ok. 40 funkcjonariuszy pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ), w jednostkach Policji znajdujących się na obszarze garnizonu warmińsko-mazurskiego.

W pierwszej kolejności prowadzący przedstawili tło historyczne i prawne dotyczące zakazu stosowania tortur i innych form złego traktowania. Omówili także zagadnienia dotyczące definicji tortur, różnic pomiędzy torturami i innymi formami złego traktowania, a także roli i mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w zapobieganiu stosowania przemocy wobec osób pozbawionych wolności.

W tym kontekście uczestnicy szkolenia zapoznani zostali zwłaszcza działaniami podejmowanymi przez KMPT, w tym z metodyką prowadzonych wizytacji, jak również z tzw. minimalnymi gwarancjami antytorturowymi, których skuteczna realizacja przyczynia się do zmniejszenia ryzyka występowania przypadków złego traktowania osób zatrzymanych przez Policję. Funkcjonariuszom przedstawiono do rozwiązania kazusy opracowane na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i raportów KMPT.

Eksperci wskazali także na problemy systemowe, o których rozwiązanie Krajowy Mechanizm zabiega od lat, m.in.: umieszczanie osób nietrzeźwych w PdOZ, dostęp do adwokata bądź radcy prawnego już od pierwszych chwil po zatrzymaniu czy kwestia zagwarantowania badania lekarskiego dla wszystkich osób zatrzymanych.

Przedstawiciele KMPT zaprezentowali również przykładowe nieprawidłowości dostrzeżone w toku prowadzonych wizytacji w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych funkcjonujących w jednostkach Policji, w tym m.in. na: przypadki nadmiernego stosowania środków przymusu bezpośredniego, czy nadużywania kontroli osobistych.

Szkolenie dla funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego odbyło się w ramach rozpoczętej w grudniu 2018 r. kampanii społecznej „Państwo bez tortur”, której celem jest podniesienie świadomości oraz budowanie braku społecznej akceptacji dla stosowania tortur lub innych form złego traktowania. Kampania realizowana jest w ramach działalności edukacyjnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski