Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania „Państwo bez tortur”. Szkolenie KMPT dla studentów Kliniki 42 działającej na Uniwersytecie Warszawskim

Data:

23 maja 2023 r. przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) Aleksandra Osińska przeprowadziła szkolenie dla studentów Kliniki 42, działającej przy Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem Kliniki 42 jest promowanie standardów praw i wolności człowieka oraz wzmacnianie ochrony osób pozbawionych wolności, m.in. przez zwiększenie ich dostępu do pomocy prawnej i społecznej. Swój cel Klinika realizuje poprzez prowadzenie dialogu z władzami publicznymi dążąc do ugruntowania przekonania do tych standardów i ich faktycznej realizacji, z korzyścią zarówno dla tych władz jak i osób na rzecz, których występuje. Klinika działa w imieniu i na rzecz osób pozbawionych wolności oraz w interesie publicznym.

W czasie szkolenia członkini KMPT przedstawiła genezę zakazu tortur oraz ich definicję, omówiła funkcjonowanie systemu prewencji tortur na świecie i w Polsce oraz metodologię pracy i uprawnienia Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Przedstawicielka KMPT omówiła także tzw. gwarancje antytorturowe, które przyczyniają się do minimalizacji wystąpienia ryzyka tortur czy innych form złego traktowania. W tym kontekście szczególną uwagę poświęciła realizacji prawa do informacji, prawa do kontaktu z adwokatem/radcą prawnym oraz realizacji prawa do skargi. Opowiedziała m.in. jak w praktyce wygląda korzystania z tych praw np. w przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji.

Studenci brali aktywny udział w spotkaniu, zadawali pytania, komentowali niektóre z zagadnień. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz praw przysługującym osobom pozbawionym wolności, przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dopytywali też o funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Spotkanie ze studentami odbyło się w ramach rozpoczętej w grudniu 2018 r. kampanii społecznej „Państwo bez tortur”, której celem jest podniesienie świadomości oraz budowanie kultury braku społecznej akceptacji dla stosowania tortur lub innych form złego traktowania. Kampania prowadzona jest w ramach działalności edukacyjnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2023-05-24 13:38:52
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski